click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

Huisregels 2024

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR SINT-JACOBSPLEIN 21 LEUVEN

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal vuistregels en praktische afspraken. Het maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst en moet dus nageleefd worden.

Algemeen

Art. 1. De sleutels krijg je bij de aanvang van je huurovereenkomst bij de verhuurder of de beheerder. Bij verlies van de sleutels is de kost van het laten bijmaken voor rekening van de huurder. Ingeval dit de vervanging van cilinders noodzaakt, draagt de huurder de kost van het vervangen van de cilinder en bijhorende sleutels in zo veel exemplaren als nodig en met een minimum van 2 extra reservesleutels.

 • Maak geen sleutels bij
 • Geef geen sleutels door of leen ze niet uit aan andere personen
 • Plaats geen ander cilinderslot

Art. 2. Verander niets aan de technische installaties (bv. internetaansluiting, verwarming …)

Art. 3. Beschadig geen muren. Posters en andere versieringen bevestig je zo dat je de muren en deuren niet beschadigt. Zelfklevende kapstokken of haken zijn niet toegelaten op meubilair of muren, schade die ontstaat door het verwijderen van kleefhaken zal worden doorgerekend aan de huurder.

Art. 4. Er geldt een ALGEMEEN rookverbod in het gebouw, dit betreft de gemeenschappelijke ruimtes en je studio.Art. 5. Het laten overnachten van gasten mag in geen geval van structurele aard zijn en is slechts sporadisch toegestaan. Het is verboden om gasten te laten overnachten in de gemeenschappelijke ruimtes.

Het is niet toegelaten met 2 personen te slapen in de voorziene éénpersoonsbedden. Bij verblijf van een extra persoon dient een 2e bed te worden voorzien en aangevraagd bij de verhuurder, hiervoor kan een kost worden aangerekend. Schade aan bed door gebruik met 2 personen zal aan de huurder worden aangerekend, evenals de huurder individueel verantwoordelijk is voor alle schade toegebracht aan het gebouw of inboedel door zijn gasten.
Bij een verblijf van een tweede persoon in kamers zonder individuele verbruiksmeters is een supplement voor bijkomende verbruikskost van toepassing, https://for-rent-leuven.com/second-bed-request/

Je studio

Art. 6. Bij nieuwe contracten – binnen de maand vanaf aanvang van het contract wordt een gedetailleerde beginplaatsbeschrijving opmaakt, met behulp van een onafhankelijk deskundige: op moment van ingang van het contract IFIRMA. Bij het einde van de huurovereenkomst wordt de toestand van je kamer met deze beginplaatsbeschrijving vergeleken. Schade door jouw toedoen of door derden aan wie je toegang tot je kamer verleent, ontbrekende voorwerpen of extra poetsbeurten zullen aangerekend worden.  Mits huurder en verhuurder samen niet tot een overeenkomst komen, zal de deskundige opnieuw worden uitgenodigd.

Zowel voor plaatsbeschrijving bij intrede als bij uittrede zullen huurder als verhuurder elk hun aandeel rechtstreeks aan de deskundige betalen.
Indien de plaatsbeschrijving niet plaatsvindt voor intrede, dienen opmerkingen betreft de staat van zuiverheid bij aankomst binnen de 24 uur schriftelijk te worden gecommuniceerd met gedetailleerde beschrijving en duidelijke foto’s.  Alle opmerkingen na deze periode worden beschouwd als niet aanwezig bij aankomst.

Art. 7. Wijzig niets aan je kamer (bv. schilderen of behangen, gaten boren) zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Art. 8. Voeg geen apparaten (bv. routers) toe aan het netwerk die afbreuk doen aan de kwaliteit van de verbinding of het netwerk verzadigen met abnormaal verbruik. Overleg met je verhuurder wat kan en wat niet kan en zoek samen naar een oplossing voor beter internet.

Indien het netwerk ontregeld wordt door foutief gebruik of manipulatie van de voorziene toestellen of instellingen door de huurder, zal deze instaan voor de interventiekost van de provider (bv. resetten modems of AP’s)

Zware streaming activiteiten zijn niet toegestaan (bv. gaming), het ter beschikking gestelde netwerk is louter voor educatief gebruik.  Private en vrijetijdsactiviteiten dient de huurder zelf in te staan voor zijn eigen abonnement.

Indien internet wordt ter beschikking gesteld door de verhuurder, kan deze nooit worden verantwoordelijk gesteld voor problemen of pannes, evenals de verhuurder te allen tijde zonder schadevergoeding eenzijdig kan beslissen het abonnement aan te passen of stop te zetten. 

Art. 9. Het gebruik van een waterdichte matrasbeschermer is verplicht.  Alle linnengoed dat is voorzien in de studio wordt op regelmatige basis gewassen en onderhouden. Op het einde van je verblijf wordt alles gewassen, gedroogd en gestreken en in degelijke staat teruggegeven. Bed- of kamerlinnen dat overmatig versleten of bevlekt is wordt door de huurder door een gelijkwaardig product vervangen.

Art. 10. Je staat in voor het regelmatig poetsen van je kamer. Wekelijks normaal onderhoud en minstens jaarlijks een grondige reiniging.  Evenals het regelmatig verwijderen van kalkaanslag en onderhoud van het toilet, kranen, douchekop om defecten, voortijdige slijtage en schade te vermijden. Op het einde van het contract wordt de kamer zuiver teruggegeven, dit betekent deep cleaning waarbij alles grondig gereinigd wordt.

Art. 11. Gebruik op je kamer enkel de voorziene elektrische toestellen.  In elk geval zijn bijkomende toestellen boven de 1000 Watt niet toegelaten.  Frituurketels zijn ten strengste verboden evenals het omwille van brandgevaar en ongevallen niet is toegelaten olie in kookpotten op te warmen voor het frituren van voeding.

Losse elektrische verwarmingstoestellen en toestellen op gas of een andere brandstof zijn onder geen beding toegelaten.

Art. 12. Het is verboden op je kamer

 • de lavabo in de badkamer te gebruiken om de vaat te doen
 • je was te doen en te drogen (er zijn diverse wassalons in Leuven)
 • kaarsen of geurstokjes te branden
 • te barbecueën
 • vuilnis of andere zaken op te slaan op de platformen van de brandladders
 • te roken


Art. 13.
Vermijd verstoppingen. Giet geen vuil water, vetten en etensresten in je lavabo. Vuil water giet je uit in de wc of uitgietbak, (afgekoelde) oliën deponeer je in een geschikte fles in het containerpark en etensresten laat je achter in de juiste afvalzak. De achterzijde van de afvalkalender bevat een gedetailleerd overzicht.  Verstoppingen veroorzaakt door het verkeerd gebruiken van toilet zijn ten laste van de huurder. Batterijen, glas, oud meubilair, afgedankte elektrische apparaten, … breng je zelf naar het containerpark. Geen vochtige doekjes of geurblokjeshouders, vodden, dweilen, keukenpapier in het toilet!

Art. 14. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, het vervangen of opladen van de batterij en het maandelijks testen (met de testknop) van de rookmelder indien geen automatische detectie installatie aanwezig is of andere toestellen die werken op batterijen zoals thermostaten, deurbellen. Het afnemen of afplakken van rookmelders kan ernstige gevolgen hebben voor alle bewoners en IS VERBODEN.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van lampen, het voorzien van onderhoudsartikelen als vuilzakken, kuis en toiletproducten, toiletpapier.

Gemeenschappelijke ruimtes

Art. 15. Je behandelt deze ruimtes met respect en houdt ze net.

Art. 16. Je sorteert het huisvuil en zet het zelf buiten op de aangewezen datum. Je maakt daarbij gebruik van de juiste vuilniszakken, verplicht door Stad Leuven. Glas breng je regelmatig naar de glascontainer. Informatie over huisvuilophaling en sorteren kun je nalezen op https://www.leuven.be/huisvuilophalingen-en-sorteren. Je kunt ook de recycle app www.recycleapp.be op je smartphone raadplegen.

Art. 17. Het is verboden om afval, vuilniszakken, fietsen, winkelkarren, meubilair …in de gemeenschappelijke delen te zetten. Je zet het afval op de vooropgestelde data buiten. De ophalingsdata vind je terug op de afvalkalender of in de recycle app.

Afval wordt in de juiste zakken bewaard op de eigen studio, het is niet toegelaten afval op te slaan of achter te laten in de keuken of op het terras.  Ingeval foutief sorteren of sluikstorten is de huurder individueel aansprakelijk voor alle kosten die hieruit zouden volgen.

Art. 18. Alle schade aan de gemeenschappelijke delen wordt aan de verantwoordelijke(n) aangerekend. Je bent ook verantwoordelijk voor schade die aangebracht werd door jouw bezoeker(s). Niet aanwijsbare schade wordt solidair gedragen door alle bewoners of gebruikers. Ook sluikstorten wordt aangerekend.

Art. 19. Je gebruikt de brandslangen, brandtrappen en brandblussers enkel in noodgevallen en op gepaste wijze.

Art. 20. Gebruik de fietsenstallingen. Het is verboden om fietsen of andere voertuigen te stallen in binnen het gebouw of https://www.brico.be/nl/store-finderin je studio of kamer. Doe je fiets steeds op slot om diefstal te voorkomen.

Keuken/Kitchenettes

Art. 21. Om verstoppingen te voorkomen, giet je vuil water uit in de wc of uitgietbak, (afgekoelde) oliën deponeer je in een geschikte fles en breng je naar het containerpark, etensresten laat je achter in de juiste afvalzak. De achterzijde van de afvalkalender bevat een gedetailleerd overzicht. Je kunt ook de recycle app op je smartphone raadplegen.

Art. 22. Je doet na elk gebruik de afwas, verwijdert etensresten, ruimt alles op en laat de keuken na gebruik proper achter. Keukengerei wordt altijd afgedroogd en teruggeplaatst in de opbergruimte.  Keukengerei dat blijft rondslingeren op het aanrecht zal verwijderd worden.

Art. 23. Je houdt de koelkast proper en ontdooit regelmatig het vriesvak. Controleer regelmatig al jouw etenswaren op hun houdbaarheid en gooi vervallen producten weg. Gebruik nooit scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen uit het vriesvak. Vermijd waterschade aan de meubels bij het ontdooien van je vriesvak.

Art. 24. Wanneer je meer dan een week afwezig bent, haal je je etenswaren uit de koelkast. Indien op het einde van het academiejaar gemeenschappelijke koelkasten en diepvriezers worden ontdooid door de verhuurder, word je hiervan tijdig persoonlijk verwittigd. Ook dan zal je verzocht worden je persoonlijke etenswaren uit de koelkast en diepvriezer te verwijderen.  Koelkasten die worden uitgeschakeld, dienen eerst grondig te worden gereinigd en zo te worden geplaatst dat de dur niet sluit, dit om geur en schimmelvorming te voorkomen.  Pas de stand van de koelkast aan de hoeveelheid etenswaren aan, een lege koelkast zet je nooit op de maximumstand, dit veroorzaakt oververhitting en mogelijk defect of vroegtijdige slijtage van het toestel.

Art. 25. Je neemt geen etenswaren weg van iemand anders.

Het onderhoudspersoneel voert op regelmatig tijdstippen het algemene reiniging in de gemeenschappelijke ruimtes uit op voorwaarde dat het dagelijks onderhoud door de gebruikers correct gebeurt en dat keuken en gangen keurig zijn opgeruimd. Geregeld wordt de ordelijke staat van het huis nagegaan.  Indien blijkt dat het dagelijks onderhoud door de gebruikers niet wordt naar behoren uitgevoerd, kan de verhuurder op kosten van de huurders een bijkomende reiniging laten uitvoeren, hetzij maandelijkse de algemene reiniging staken.

Sanitair

Art. 26. Je houdt het sanitair proper en de vloer droog. Gebruikte wc-rollen, maandverband e.d. laat je achter in het vuilbakje niet in het toilet.

Art. 27. Je gaat niet op het toilet staan. Je plaatst geen puntige of scherpe voorwerpen in de douche.

Art. 28. Je spoelt de douche uit na gebruik, verwijdert de haren uit het roostertje. De badkamer wordt op regelmatige basis onderhouden.  Meer bepaald, het verwijderen van kalkaanslag op muren, kranen, douchebak, lavabo, evenals in het toilet, gebruik van antikalktabletten in wc pot en spoelbak, reinigen van de voegen in de douche, melden van lekkende kranen en lopende toiletten.

Samenleven, rustig genot en privacy

Art. 29. Samenwonen met anderen is niet altijd vanzelfsprekend of probleemloos. Vermijd conflicten en zorg dat je geen overlast veroorzaakt. Respecteer de privacy van de anderen en houd je aan gemaakte afspraken.

Art. 30. Respecteer het rustig genot van de andere huurders. Hou het rustig in het studentenhuis, overdag maar zeker ‘s avonds en ‘s nachts.

Tussen 22.00 en 7.00 en tijdens de blokperiodes moet het stil zijn. Hoofdtelefoons bieden een goed alternatief voor muziekliefhebbers.   Het bespelen van muziekinstrumenten is enkel toegestaan met gebruik van koptelefoon.

Feestjes zijn niet toegestaan in de kamers noch de gemeenschappelijke delen.  Als je een activiteit wilt organiseren, heb je altijd de voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder nodig. Breng ook je kotgenoten op de hoogte.

Je eigen veiligheid en die van anderen

Art. 31. Je houdt de voordeur en de toegangsdeuren tot de verdieping steeds dicht. Sluit steeds de ramen op de gelijkvloerse verdieping bij afwezigheid.

Art. 32. Om te vermijden dat onbekenden binnenglippen, ga je de deur pas openmaken als je bezoek aanbelt. Laat bezoek niet binnen via parlofoon zonder te controleren wie er voor de deur staat.

Art. 33. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen goederen. De persoonlijke inboedel dient door jou als huurder zelf verzekerd te worden.   Evenals elke huurder verplicht is zicht te verzekeren voor zijn persoonlijke aansprakelijkheid bij Schade door het afsluiten van een verzekering huurdersaansprakelijkheid.  Op verzoek van de verhuurder dien je het polisnummer voor te leggen.

Art. 34. Je houdt alle branddeuren dicht, tenzij ze elektrisch bediend worden. Het is verboden automatisch sluitende deuren te blokkeren zodat ze blijven openstaan.

Art. 35. Je houdt de gangen en nooduitgangen steeds vrij.

Art. 36. Het is verboden om platte daken te betreden, om je via de dakgoten te verplaatsen, om van het ene terras naar het andere over te stappen …

Duurzaam energieverbruik

Art. 37. Verlucht je kamer alleen als je aanwezig bent.  Vermijd condensatie en verlucht op regelmatige tijdstippen (na het douchen, koken, slapen, langdurig verblijf in de kamer of verblijf met meerdere personen).  Laat je raam niet voortdurend openstaan en verwarm je kamer op regelmatige tijdstippen. Heb je overtollig vocht, verwijder dit dan. Schimmel door condensatie dient tijdig te worden afgewassen en gedroogd om schade aan oppervlakten te vermijden. 

Art. 38. Vermijd verspilling van elektriciteit en warmte. Hang niets op de radiator te drogen. Droog je keukengerief af. Hang vochtige kledij of handdoeken open.

Art. 39. Hou je vensters gesloten als de verwarming opstaat.   Sluit je raam als je je kamer verlaat, zeker als het vriest of regent. Let wel, draai de radiators nooit volledig dicht bij vriesweer. Als bewoner help je om vriesschade te vermijden.

Art. 40. Schakel elektrische toestellen tijdig volledig uit. Ook in stand-by gebruiken toestellen vaak nog energie.

Art. 41. Schakel de kooktoestellen en ovens na gebruik volledig uit.

Technische defecten

Art. 42. Een technisch defect meld je meteen aan de verhuurder via mail info@for-rent-leuven.com of per telefoon ingeval hoogdringendheid (noodgevallen), zodat het defect binnen een redelijke tijdspanne hersteld kan worden.

Opgelet niet alle herstellingen zijn zondermeer ten laste van de verhuurder, sommige herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.  Een lijst met schade en onderhoud ten laste van de huurder vind je hier http://for-rent-leuven.com/houserules-maintenance-responsibilities-tenant-vs-landlord/

Schade veroorzaakt door de huurder is altijd ten laste van de huurder, ook al gebeurt dit niet opzettelijk. Neem bij problemen of ongevallen met schade altijd contact met je verhuurder, hij zal samen met jou op zoek gaan naar de beste oplossing.  Schade of gevolgschade door het niet tijdig melden van een probleem is ten laste van de huurder.

Niet alle problemen kunnen meteen of zondermeer opgelost worden.  Geef je verhuurder tijd om de nodige informatie in te winnen en nodige acties in te plannen.  Maak geen misbruik en hou rekening dat nodeloze en nutteloze interventies kunnen worden aangerekend.

Een indicatieve prijslijst voor interventies kan je hier vinden.  http://for-rent-leuven.com/pricelist-for-interventions/

Art. 43. Ondervind je internetproblemen? Bekijk eerst of het probleem niet bij je eigen laptop of de specifieke toepassing ligt. Kijk even of geen enkel programma op je computer nog verbinding kan maken met internet. Zo nee, kijk dan even of andere toestellen op jouw internetverbinding nog met internet kunnen verbinden. Vraag eventueel na bij kotgenoten of zij problemen ondervinden. Ligt het probleem aan jouw computer, lees dan de FAQs op de website van het KU Leuven ICTS Servicepunt (https://admin.kuleuven.be/icts/servicepunt) na of neem contact met hen op. Lijkt er een algemeen probleem op kot te zijn, neem dan contact op met je verhuurder. Hij kan de internetverbinding nakijken en waar nodig contact opnemen met de internetprovider.

(Brand)alarm

Art. 44. In elke studio bevindt zich een fiche met informatie en instructies ingeval van brandalarm.  Ingeval brandalarm volg je de instructies zoals voorgeschreven. 

De brandcentrale bevindt zich op het gelijkvloers naast de lift.  Bij loos alarm volg je de instructies als aangeduid op de centrale om het alarm te resetten.

Bij herhaald loos alarm in je studio, verwittig je de eigenaar en geef je duidelijk informatie.  Wanneer het alarm herhaald afgaat door roken of andere niet toegestane activiteiten in de studio, zijn eventuele interventiekosten ten laste van de huurder welke het probleem veroorzaakt.

Ingeval de lift vastloopt bij gebruik, volg de instructies als aangegeven in de lift en gebruik de alarmknop.  Nodeloze oproepen of interventies van de brandweer zijn betalend en ten laste van de bewoner of zijn gasten die het probleem heeft veroorzaakt. Bij brandalarm is het verboden de lift te gebruiken.

Kosten voor interventies van de brandweer, of resetten van de brandcentrale door wangedrag of roken, zullen worden doorgerekend aan de huurder

De huurder heeft kennisgenomen van dit binnenhuisreglement vóór de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit reglement maakt integraal deel uit van en wordt gehecht aan de huurovereenkomst.

Image Source: House rules icons created by Freepik – Flaticon

 • TRANSLATE this article

  Translate websites
  Important: This feature isn't supported in all regions.
  Find out more here : https://support.google.com/translate/answer/2534559

  • In your browser, go to Google Translate.
  • At the top, click Websites.
  • We recommend setting the original language to “Detect language.”
  • In the “Website,” enter a URL.
  • Click Go Translate.


Compare Listings