click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

Responsibilities tenant vs landlord

Posted by admin on 8 November 2020
0

Onderhoud en herstellingen

Algemeen geldt dat de huurder de woning moet beheren ‘als goede huisvader’, en dus moet instaan voor kleine herstellings- en onderhoudsklussen.

Grote herstellingen of vervanging van defecte toestellen zijn ten laste van de verhuurder, behalve als die kan aantonen dat de schade of het defect door de huurder zelf is veroorzaakt, bv. door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud. Herstellingskosten voor schade door overmacht of slijtage door ouderdom kunnen nooit aan de huurder worden aangerekend.

De huurder heeft wel een meldingsplicht: schade die door de verhuurder te herstellen is, moet hij tijdig melden aan de verhuurder, zodat die op tijd kan ingrijpen. Als de schade verergert doordat de huurder zijn meldingsplicht niet of te laat is nagekomen, moet hij zelf instaan voor het herstel of onderhoud.

De Vlaamse regering heeft een lijst opgesteld van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Bij betwisting over aansprakelijkheid is de vrederechter bevoegd.

Lijst van kleine herstellingen voor STUDENTEN

Algemene beginselen bij de toepassing
van de onderstaande lijst:
• Herstellingen die nodig zijn door ouderdom
of overmacht, zijn altijd voor rekening van de
verhuurder.
• Herstellingen die nodig zijn door foutief gebruik
door de huurder, zijn altijd voor rekening van de
huurder.
• Onderhoud en reinigen is altijd voor rekening
van de huurder.
• Technische installaties, zoals elektrische installaties, verwarmingsinstallaties, brandveiligheidsinstallaties, domotica, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen,… moeten worden
onderhouden door de verhuurder.
• De huurder is verplicht om de verhuurder op de
hoogte te brengen van de herstellingen die nodig
zijn en door de verhuurder moeten worden uitgevoerd. Als de huurder deze meldingsplicht niet
respecteert, is de schade die daaruit voortvloeit
voor zijn rekening.
• Herstellingen door de huurder moeten altijd
vakkundig worden uitgevoerd. Als de huurder
onvakkundige herstellingen uitvoert, is de
schade die daaruit voortvloeit voor zijn rekening.
• De herstellingsplicht voor de huurder is beperkt
tot plaatsen die bereikbaar zijn zonder het
gebruik van een ladder.

• De lijst hierna is niet-limitatief. Herstellingen
die niet op de lijst staan, moeten toebedeeld
worden aan de huurder of de verhuurder
volgens het algemene verdelingsprincipe van
artikel 26 van het Vlaams Woninghuurdecreet.
• Van de lijst kan altijd afgeweken worden in het
voordeel van de huurder

Buitenzijde van de woning
2.1. (Voor)tuin
• Grasperk maaien en tuinpad reinigen als de
verhuurder daarvoor materiaal heeft voorzien
2.2. Balkon/terras
• Voorkomen dat de afvoer verstopt
2.3. Brievenbus
• Sleutels vervangen bij verlies
2.4. Ramen
Glas
• Gebroken glas vervangen
Raamkader
• Afvoerkanaal voor condensatie vrijhouden
• Verluchtingsroosters of -systemen vrijhouden
• Scharnieren vastschroeven als ze loskomen
Rolluiken
• Instaan voor de goede werking door ze geregeld
te gebruiken
2.5. Deuren
• Scharnieren vastschroeven als ze loskomen
• Sleutels vervangen bij verlies
• Batterijen van de bel en parlofoon vervangen

2.6. Garagepoort
• Instaan voor de goede werking door ze geregeld
te gebruiken
• Batterijen van de afstandsbediening vervangen
• Sleutels of afstandsbediening vervangen bij
verlies

 1. Binnenzijde van de woning
  3.1. Lokalen
  3.1.1. Muren/plafonds
  • Nagels, krammen en vijzen verwijderen en de
  schade herstellen
  • Schade door onvoldoende verluchting herstellen
  (als er voldoende verluchtingsmogelijkheden
  voorhanden zijn)
  • Het schilderwerk in goede staat onderhouden
  (vegen, vuil, vetplekken, tekeningen,… verwijderen en schade aan de muur (putten, gaten,…)
  herstellen). Kleurverschil door meubels of kaders
  valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
  huurder. De huurder moet herschilderen als hij
  moeilijk overschilderbare kleuren heeft gekozen.
  • Het behangpapier in goede staat onderhouden
  (vegen, vuil, vetplekken, tekeningen,… verwijderen). Kleurverschil door meubels of kaders valt
  niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurde

er moet opnieuw behangen als hij
onredelijke kleuren heeft gekozen.
3.1.2. Binnendeuren
• Scharnieren vastschroeven als ze loskomen
• Sleutels vervangen bij verlies
3.1.3. Parketvloer
• Plastificeren mag niet zonder de toestemming
van de verhuurder
• Kleurverschil door meubels of tapijten valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de huurder

3.1.4. Verluchting(srooster)
• Niet afdekken
3.2. Technische installaties
3.2.1. Elektriciteit
Verlichting
• Elektriciteitsdraden van het lichtpunt afschermen
met klemmen als ze niet gebruikt worden
• Wachtdraden niet inkorten
3.2.2. Radiatoren/convectoren
• Radiatorkranen regelmatig gebruiken
• Ontluchten
3.2.3. Rookmelders/branddetectiesysteem
• Batterijen rookmelders vervangen
3.2.4. Riolering, afvoerbuizen en sifons (waterslot)
• Voorkomen dat ze verstoppen

3.3. Sanitair
Bad/douche/lavabo(meubel)
• Kalkaanslag verwijderen, geen bijtende
producten gebruiken
• Lekkende kranen herstellen, tenzij de kraan
volledig vervangen moet worden
Toilet
• Scharnieren en vijzen van toiletbril en deksel
vastschroeven
• Voorkomen dat het toilet verstopt

3.4. Keuken
Gootsteen
• Kalkaanslag verwijderen, geen bijtende
producten gebruiken
• Voorkomen dat gootsteen verstopt
• Lekkende kranen herstellen, tenzij de kraan
volledig vervangen moet worden
Dampkap
• Filter en lampen vervangen
3.5. Ongedierte
• Ongedierte bestrijden, tenzij het al aanwezig
was bij de aanvang van de huur

De vulgariserende toelichting van het Vlaamse Woninghuurdecreet is te vinden op www.woninghuur.vlaanderen.

 • Widget1

Compare Listings