Your search results

KOT Viewings during Corona pandemic

Posted by admin on 8 March 2021
| 0

Kan ik een kot ter plaatse bezoeken?

Kotbezichtigingen kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de algemene beschermings- en voorzorgsmaatregelen.

De overheid legt volgende maatregelen op:

  • De afspraak wordt afgezegd als één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht en de 1,5 meter afstandsregel moet worden gerespecteerd. De verhuurder stelt ontsmettende handgel ter beschikking.
  • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is. 
  • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de verhuurder en eventuele bewoners niet inbegrepen.
  • De verhuurder en de huidige bewoner spreken een moment af waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet op kot.
  • De ruimtes worden voldoende verlucht voor, tijdens en na het kotbezoek.
  • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet. 
  • Een bezoek is zo kort mogelijk. Bepaalde vaststellingen bespreken of vragen stellen doe je in de buitenlucht of digitaal.
  • De organisator van de bezichtiging communiceert deze voorzorgsmaatregelen op voorhand naar de betrokken partijen (bezoekers en eventuele bewoners).

De veiligheid van alle aanwezige partijen staat centraal. Als ter plaatse blijkt dat het kotbezoek niet op een veilige manier kan plaatsvinden, wordt het kotbezoek afgebroken. De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).

Mag ik als student weigeren om potentiële huurders op mijn kamer te ontvangen voor een kotbezoek?

Kotbezichtigingen zijn toegelaten op voorwaarde dat de algemene beschermings- en voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. Een kotbezichtiging kan worden geweigerd indien één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.

src: https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen